การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มCEO วังหิน2

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มCEO วังหิน2 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562