พีธีถวายราชสดุดี

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้จัดพีธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6