กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านบ้านหนองทุ่ม นำโดย นายธีระพันธ์ เดชภัทรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบ้านหนองทุ่ม พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม