ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530751
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010244
รหัส Obec 6 หลัก :
  530751
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGTUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองทุ่มน้อย
ตำบล :
  ศรีสำราญ
อำเภอ :
  วังหิน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33270
โทรศัพท์ :
  0819551959
โทรสาร :
  –
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/05/2483
อีเมล์ :
  pc.505@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  8 กม.