ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
21
13
34
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
52
45
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
58
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562