Site Loader
Get a Quote
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มCEO วังหิน 2

เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป ศก. 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่ม CEO วังหิน 2 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนครศรีลำดวน

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ตัดผมชาย-หญิง

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป ศก.1 นำโดยนายธีระพันธ์ เดชภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ตัดผมชาย-หญิง ณ ศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ​สถานศึกษา และคณะผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน

เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2562  ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ​สถานศึกษา และคณะผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน

ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ​สถานศึกษา และคณะผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมพัฒนาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม​ 2562 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ​สถานศึกษา และคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่เสียสละแรงกายและเวลามาร่วมพัฒนาโรงเรียน

ปฐมนิเทศ​ผู้ปกครอง​ปีการศึกษา​2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มจัดการปฐมนิเทศให้กับผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เดินรณรงค์​ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์​ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ “การทำเหรียญโปรยทาน”

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มนำนักเรียนเข้าโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ “การทำเหรียญโปรยทาน” ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหว้า

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 20 -​22 กุมภาพันธ์​ 2562 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายธีระพันธ์ เดชภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน