พีธีถวายราชสดุดี

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้จัดพีธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มCEO วังหิน2

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มCEO วังหิน2 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ศก.1 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ศก.1 จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนักเรียนมีความรู้ ให้รู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม CEO วังหิน 2

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม โดยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้รับเหรียญทอง 32 เหรียญ #เหรียญเงิน 5 เหรียญ รวมทั้งหมด 37 เหรียญ และได้เป็นตัวแทนกลุ่ม CEO วังหิน 2 ไปแข่งระดับเขต 19 รายการ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านบ้านหนองทุ่ม นำโดย นายธีระพันธ์ เดชภัทรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบ้านหนองทุ่ม พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม

1 2