การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดเลือกตัวแทนกลุ่ม CEO วังหิน 2

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม โดยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มได้รับเหรียญทอง 32 เหรียญ #เหรียญเงิน 5 เหรียญ รวมทั้งหมด 37 เหรียญ และได้เป็นตัวแทนกลุ่ม CEO วังหิน 2 ไปแข่งระดับเขต 19 รายการ